Kinh doanh vận tải thủy nội địa

Sửa chữa phương tiện vận tải thủy

            Hệ thống đường, triền xe triền cho phép kéo tàu có trọng tải tối đa 4.000 DWT lên sửa chữa. Với hệ thống nhà xưởng được thiết kế cho phép toàn bộ việc thi công sửa chữa có thể tiến hành ngay trong nhà. Giúp cho công ty luôn có khả năng chủ động về tiến độ sửa chữa không chịu ảnh hưởng của yếu tố thời tiết đồng thời nâng  cao chất lượng và năng suất.

Kinh doanh xăng dầu

          Hiện nay công ty đang triển khai đầu tư xây dựng hệ thống dịch vụ cung cấp xăng dầu cho các phương tiện vận tải thủy tại cảng Km6.