Nắp hầm hàng

Công ty đã chế tạo thành công nắp hầm hàng cho tàu 12.500 Tấn , giá thành giảm nhiều so với việc nhập khẩu hàng tỷ đồng.

nhh03

 

nhh04

 

 

ketcauthep

nhh05