Dây truyền sàng than

DÂY TRUYỀN SÀNG THAN 

 

Công suất: 250 Tấn/giờ

daychuyensangthan