Tàu khách du lịch

TÀU KHÁCH DU LỊCH  Sê ri 02 tàu ngủ đêm 31 phòng.   Tên tàu:  PARADISE ELEGANCE  PARADISE CONVERGENCE    Ngày bàn giao: Tàu số 1: Tháng 7 năm 2016  Tàu số 2: Tháng 8 năm 2016   Thông số kỹ thuật: Chiều dài toàn bộ: 60,8m Chiều cao mạn: 3,5m Chiều rộng: 12,95m Đăng kiểm: VR Thiết kế: Việt Nam   Chủ tàu:  Công ty CP Du thuyền 5 sao Tuần Châu.

Tàu kéo, tàu đẩy

 

Dây truyền sàng than

DÂY TRUYỀN SÀNG THAN    Công suất: 250 Tấn/giờ

Dây truyền tuyển rửa than

DÂY TRUYỀN TUYỂN RỬA THAN   Công suất:  

Chuyên mục phụ