Sơ đồ tổ chức

 SO DO TO CHUC 2018

 

 

(click to show/hide)

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Văn Chí
DĐ: 0927 365 188 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc: Phương Kim Thông
DĐ: 0913 245 169
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng TCHC: Cử nhân Nguyễn Văn Hùng
ĐT: (84)2033 939 058
DĐ: 0904 771 661
E
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kế toán trưởng: Cử nhân Hoàng Văn Dương
ĐT: (84)2033 939 090
DĐ: 0982 966 538
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư: Cử nhân Nguyễn Văn Nam
ĐT: (84)2033 939 091
DĐ: 0947 586 588
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Trưởng phòng Kỹ thuật - Sản xuất: Kỹ sư Vũ Ngọc Hoàng
DĐ: 0904 849 275
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng An toàn - Chất lượng: Kỹ sư Bạc Cẩm Tuấn
DĐ: 0912 378 935
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản đốc Phân xưởng Vỏ: Kỹ sư Phạm Hùng Trường
DĐ: 0914 567 422
Email: phtruongThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Quản đốc Phân xưởng Cơ khí - Máy - Ống - Điện: Kỹ sư Hoàng Xuân Cường
DĐ: 0949 546 198
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản đốc Phân xưởng Sơn - Làm sạch: Trình Văn Hưng
DĐ: 088 8 982 296
Email: tvhung@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.