Tàu hàng bách hóa

 

 

 Sê ri tàu 56.200 Tấn (02 tàu)

Tên tàu: TRUONGMINH FORTUNE
             
Ngày bàn giao:
Tàu số 1: Tháng 3/2017
Tàu số 2 (dự kiến): Tháng 3/2018
Thông số kỹ thuật: 
- Loại tàu: tàu chở hàng rời
- Chiều dài toàn bộ:190 m
- Chiều cao mạn:18,1 m
- Chiều rộng: 32,26 m
- Đăng kiểm: NK+VR
- Thiết kế: IHI-JMU Nhật Bản
 IMG 7108 5 zps8oltlwkh

 Sê ri tàu 22.000 Tấn (02 tàu)

Tên tàu: DONGBAC22-06
               DONGBAC22-07
               
Ngày bàn giao:
- Tàu số 6: Tháng 5/2020 
- Tàu số 7: Tháng 6/2020
Thông số kỹ thuật:
- Loại tàu: tàu chở hàng chuyên dụng SB
- Chiều dài toàn bộ:147,7 m
- Chiều cao mạn:9,1 m
- Chiều rộng: 27,0 m
- Đăng kiểm: VR
- Thiết kế: Việt Hàn

 22k06

22k06

 

 Sê ri tàu 22.000 Tấn (05 tàu)

Tên tàu: DONGBAC22-01
               DONGBAC22-02
               DONGBAC22-03
               DONGBAC22-04
               DONGBAC22-05
Ngày bàn giao:
- Tàu số 1: Tháng 1/2017 
- Tàu số 2: Tháng 3/2017
- Tàu số 3: Tháng 5/2017
- Tàu số 4: Dự kiến tháng 7/2017
- Tàu số 5: Dự kiến tháng 10/2017
Thông số kỹ thuật:
- Loại tàu: tàu chở hàng chuyên dụng SB
- Chiều dài toàn bộ:147,7 m
- Chiều cao mạn:9,5 m
- Chiều rộng: 25,0 m
- Đăng kiểm: VR
- Thiết kế: Việt Hàn

  MG 5151 01 zps5bf863ul

Sê-ri Tàu 12.500 Tấn (4 tàu)

Tên tàu: TRUONGMINH OCEAN
TRUONGMINH DRAGON
Ngày bàn giao:
Tàu số 1: tháng 2 năm 2014
Tàu số 2: tháng 12 năm 2014
Tàu số 3: tháng 11 năm 2015
Tàu số 4: tháng 10 năm 2016
Thông số kỹ thuật:
- Loại tàu: Bulk carrier 12,500 tấn
- Chiều dài toàn bộ: 136,4m
- Chiều cao mạn: 11,3m
- Chiều rộng: 20,2m
- Đăng kiểm: RINA
- Thiết kế: KITADA
- Tốc độ khai thác: 13,2 Knot

   
truongminh ocean 1024

Tàu 10.500 Tấn

Tên tàu: TRUONGMINH STAR
Ngày bàn giao: 07/12/2012
Thông số kỹ thuật:
- Loại tàu: Bulk carrier 10,500 tấn
- Chiều dài toàn bộ: 118,83m
- Chiều cao mạn: 9,85m
- Chiều rộng: 19,90m
- Đăng kiểm: RINA
- Thiết kế: Công ty đóng tàu Hạ Long
- Tốc độ khai thác: 14,5 Knot

   
TMStar 1024

Tàu 5.200 Tấn

Tên tàu: RUBY01
Ngày bàn giao: tháng 12 năm 2011
Thông số kỹ thuật:
- Loại tàu: Tàu chở hàng tổng hợp.
- Chiều dài toàn bộ: 92,06m
- Chiều cao mạn: 8,0m
- Chiều rộng: 15,3m
- Đăng kiểm: VR
- Tốc độ khai thác: 13 Knot

   

Tàu 2.300 Tấn

Tên tàu: LAM HỒNG 99
Ngày bàn giao: Tháng 05 năm 2011.
Thông số kỹ thuật:
-Loại tàu: Tàu chở hàng tổng hợp.
- Chiều dài toàn bộ: 78,98m
- Chiều cao mạn: 4,85m
- Chiều rộng: 12,80m
- Đăng kiểm: VR
- Tốc độ khai thác: 12 Knot

   
lamhong99