Cổng trục 80 Tấn

Thi công lắp ráp cổng trục 80 tấn

P1000785

 

ketcauthep2

P1000789