Tàu khách du lịch

TÀU KHÁCH DU LỊCH

 Sê ri 02 tàu ngủ đêm 31 phòng.

 

Tên tàu: 

PARADISE ELEGANCE 

PARADISE CONVERGENCE

  

Ngày bàn giao:

Tàu số 1: Tháng 7 năm 2016

 Tàu số 2: Tháng 8 năm 2016

 

Thông số kỹ thuật:

Chiều dài toàn bộ: 60,8m

Chiều cao mạn: 3,5m

Chiều rộng: 12,95m

Đăng kiểm: VR

Thiết kế: Việt Nam

 

Chủ tàu: 

Công ty CP Du thuyền 5 sao Tuần Châu.

taudulich5sao